Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/otop.php on line 1

Warning: include(http://ngotop.eko.org.pl/menu.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/otop.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://ngotop.eko.org.pl/menu.php' for inclusion (include_path='.:/etc/php/phpfarm/inst/php-5.2.17/pear/php/') in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/otop.php on line 1
Co to jest OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest organizacją pozarządową, kierowaną przez demokratycznie wybrany Zarząd. Działa od 1991 roku na terenie całego kraju. Zrzesza ponad 2100 członków. Jest partnerem desygnowanym światowej federacji BidLife International. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną przyrody oraz z naukowcami polskimi, będącymi często członkami Towarzystwa. To sprawia, że OTOP jest organizacją profesjonalną, skutecznie i racjonalnie wykorzystującą fundusze ze składek członkowskich oraz środki finansowe uzyskiwane od krajowych i zagranicznych sponsorów na ochronę ptaków i ich siedlisk.
Misja OTOP
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stara się chronić dziko żyjące gatunki ptaków poprzez ochronę ich siedlisk i szlaków wędrówek. Działa przez to na rzecz utrzymania światowej różnorodności biologicznej i ekologicznie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. OTOP stara się wpływać na społeczeństwo, zachęcać i wspierać w dążeniu do zachowania integralności i różnorodności świata przyrody, wpływać na decyzje władz i upowszechniać zainteresowanie ptakami.
Główne cele Towarzystwa:

 • ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a więc ochrona całej przyrody a w efekcie ochrona różnorodności biologicznej
 • poznawanie stanu i zagrożeń krajowej awifauny
 • szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania
  Przyłącz się do OTOP, a pomożesz:
 • chronić ptaki wraz z ich naturalnymi siedliskami
 • zakładać i urządzać nowe rezerwaty ptaków
 • popierać przyjazne dla ptaków sposoby użytkowania ziemi
 • wpływać na decyzje podejmowane przez lokalne władze, a dotyczących obszarów ważnych dla ptaków
 • powstrzymywać niszczące przyrodę przedsięwzięcia
 • propagować wiedzę o ptakach i ich życiu
 • wspierać działalność grup amatorów ornitologii i badania naukowe


  Członkiem OTOP może zostać każdy. Wystarczy opłacić składkę członkowską. Wyczerpujących informacji o Towarzystwie udzieli Sekretariat Towarzystwa: OTOP, skr. poczt. 335, 80-958 GDAŃSK 50, tel/fax: 058 3412693 e-mail: ngotop@eko.org.pl

 • Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/otop.php on line 53

  Warning: include(http://ngotop.eko.org.pl/menupa.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/otop.php on line 53

  Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://ngotop.eko.org.pl/menupa.php' for inclusion (include_path='.:/etc/php/phpfarm/inst/php-5.2.17/pear/php/') in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/otop.php on line 53