Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/ngotop.php on line 1

Warning: include(http://ngotop.eko.org.pl/menu.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/ngotop.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://ngotop.eko.org.pl/menu.php' for inclusion (include_path='.:/etc/php/phpfarm/inst/php-5.2.17/pear/php/') in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/ngotop.php on line 1
Nadnotecka Grupa OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest pozarządową organizacją społeczną zrzeszającą wszystkich, którym nieobojętny jest los ptaków w naszym kraju. Towarzystwo powstało w 1991 roku i jest partnerem światowej federacji BirdLife International. Obecnie OTOP ma w Polsce 15 grup lokalnych. Jedną z nich jest Nadnotecka Grupa OTOP, która została zarejestrowana 25 listopada 1997 roku, jako jedenasta z kolei w kraju. Obecnie liczy kilkunastu członków i sympatyków. Są to ludzie kochający przyrodę, głównie z okolic Czarnkowa. Założycielem Grupy jest wielki miłośnik ptaków - Wojtek Kulwas, mieszkający w Sokołowie koło Lubasza.

CELE NADNOTECKIEJ GRUPY OTOP:

Wspólnie chcemy chronić ptaki i ich siedliska w dolinie Noteci, a zwłaszcza 50-kilometrowy odcinek między Ujściem a Wieleniem, gdzie rozciąga się ostoja ptaków o randze europejskiej "Nadnoteckie Łęgi". Cały 200-kilometrowy odcinek doliny, od Wyrzyska do Santoka, jest siedliskiem wielu ciekawych i rzadkich gatunków ptaków. Tu występuje prawie 40 % krajowej populacji kulika wielkiego - największego europejskiego siewkowca. Kilkanaście par kulika zasiedla również ostoję Nadnoteckie Łęgi.

A JAKIE SĄ NASZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Chcielibyśmy objąć ochroną jako użytki ekologiczne niektóre tereny nad Notecią. Zależy nam również na ustawieniu w ostoi tablic informacyjnych o ptakach i walorach przyrodniczych tego terenu. Chcielibyśmy też wydać broszurę na ten temat. Mamy też zamiar prowadzić nowe akcje ochroniarskie. Jednak do realizacji tych i innych pomysłów potrzebne są pieniądze, znacznie więcej niż my możemy na to przeznaczyć. Dlatego dla tych, którym nie jest obojętna nadnotecka przyroda podajemy numer konta, na które można wpłacać pieniądze na ochrone ptaków na naszym terenie: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, BIG Bank GDAŃSKI II O/GDAŃSK, 11601410-7810-114-1227011, z dopiskiem "Grupa Nadnotecka". Liczymy na Waszą pomoc !

NASZE DZIAŁANIA:

  • Prowadzimy stały monitoring ostoi Nadnoteckie Łęgi. Szczególną uwagę zwracamy na zagrożenia, aby w porę móc podjąć odpowiednie działania.
  • Prowadzimy inwentaryzację ciekawszych obszarów do których trzeba zaliczyć np. Jezioro kruteckie, Łęg Radoliński i torfianki Biała - Radolin.
  • Prowadzimy współpracę z PTOP "Salamandra" z Poznania
  • Co roku przeprowadzamy nadnotecką akcję liczenia gniazd i lęgów bociana białego. Akcja ta obejmuje powiat czarnkowsko-trzcianecki. Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody "pro Natura" oraz Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu.
  • Budujemy platformy dla bocianów i dbamy o starsze gniazda.
  • Budujemy i zakładamy sztuczne gniazda dla gągoła i pustułki.
  • Dokarmiamy ptaki zimą.
  • Organizujemy wycieczki w teren i spotkania.
  • Promujemy OTOP - rozprowadzamy broszurki i materiały z ptasiego sklepiku oraz organizujemy Święto Ptaków.
  • Współpracujemy z mediami

Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/ngotop.php on line 69

Warning: include(http://ngotop.eko.org.pl/menupa.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/ngotop.php on line 69

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://ngotop.eko.org.pl/menupa.php' for inclusion (include_path='.:/etc/php/phpfarm/inst/php-5.2.17/pear/php/') in /home/users/ngotop/ngotop_www/site/www.nadnotecka.most.org.pl/public_html/ng/ngotop.php on line 69